Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Statické a dynamické aspekty trestního práva

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Novela zákona o obchodních korporacích (verze 2.021) - sekce zrušena

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Organizační garant

Anotace

Marketing v právu

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Práva na označení v měnícím se světě

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Právnické osoby na prahu nové doby

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Zelená dohoda pro Evropu – šance pro zezelenání právní úpravy?

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Covid-19 a veřejná správa

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Vliv pandemie covid-19 na soukromé právo

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Cohabitation in European Context

Jazyk: angličtina
Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Energy Law and Environmental Law in times of Climate Emergency

Jazyk: angličtina
Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Odborný garant
Organizační garant

Anotace

Právo Evropské unie v době pandemie COVID-19: aktuální výzvy

Jazyk: čeština
Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.