Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Základní informace

Harmonogram

Naším cílem je zkvalitnit obsah konference a příspěvků a tím posunout konferenci dále. Chtěli bychom zajistit, aby měli účastníci průběžnou zpětnou vazbu ke svým příspěvkům. Naše snahy jsou vedeny dvěma cíli:

a) poskytnout účastníkům dostatečnou zpětnou vazbu od interních a externích recenzentů příspěvků a tím udržovat vysokou kvalitu konference a sborníku;

b) vydat sborník v co nejkratší době.

Harmonogram konference COFOLA 2024 je mimo jiné z těchto důvodů následující.

Registrace účastníků a odevzdání anotace:

01.02.2024 – 25.02.2024

Odevzdání anotace příspěvku (min. 900 znaků):*

01.02.2024 – 25.02.2024
Posouzení anotací příspěvků odbornými garanty sekcí:

25.02.2024 – 10.03.2024

Fakturace přihlášených účastníků, jejichž anotace byla přijata:

od 26.02.2024

Odevzdání "pracovní" verze příspěvku:**

11.03.2024 - 07.04.2024

První interní recenze „pracovní“ verze příspěvků:

08.04.2024 - 15.04.2024

Konání konference v Telči:

18.04.2024‬ - 20.04.2024

Odevzdání finální verze příspěvku:

do 31.05.2024

Recenze finálních verzí příspěvků:

do 31.07.2024

Zveřejnění elektronického sborníku na webových stránkách fakulty:

bude doplněno

*Na základě anotace příspěvku vybírají odborní garanti mezi přihlášenými osobami ty, jejichž témata nejlépe odpovídají zaměření sekce.

**Pracovní verze příspěvku podléhá první, interní recenzi. Měla by tedy být již uceleným pojednáním o zvoleném tématu, obsahujícím všechny vytyčené myšlenky, hlavní prameny a závěry. V zásadě by se již měla velmi blížit definitivní verzi s tím, že po sdělení výsledku první recenze bude autorkám a autorům ponechán prostor pro dílčí upřesnění, doplnění či dopracování. Rozhodně nemůže jít pouze o koncept či rozšířenou osnovu příspěvku

Doprava

  • Na konferenci bude pro zájemce vypraven společný autobus za poplatek 100,- Kč , jak bylo již avizováno
  • Cesta do Telče: autobus odjíždí ve 13:00 hodin od Právnické fakulty
  • Cesta zpět do Brna: autobus odjíždí ve 12:00 od centrálního parkoviště vedle Pánského dvora

Publikační výstup

Postkonferenční recenzované sborníky z každé česko-slovenské sekce SAMOSTATNĚ s přiděleným ISBN ve formě e-book (PDF) přístupné prostřednictvím vědeckého portálu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Sborníky budou vydávány postupně podle finalizace jednotlivých sekcí v průběhu června až září 2024.

Šablona pro příspěvek

Manuál pro psaní příspěvku

 VZOROVÝ PŘÍSPĚVEK

Konferenční poplatek

1800,- Kč
nebo
75,- EUR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.