Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Základní informace

Harmonogram

Naším cílem je zkvalitnit obsah konference a příspěvků a tím posunout konferenci dále. Chtěli bychom zajistit, aby měli účastníci průběžnou zpětnou vazbu ke svým příspěvkům. Naše snahy jsou vedeny dvěma cíli:

a) poskytnout účastníkům dostatečnou zpětnou vazbu od interních a externích recenzentů příspěvků a tím udržovat vysokou kvalitu konference a sborníku;

b) vydat sborník v co nejkratší době.

Harmonogram konference COFOLA 2021 je mimo jiné z těchto důvodů následující.

Registrace účastníků v konferenčním systému:

01.03.2021 - 04.04.2021

Odevzdání anotace příspěvku (min. 900 znaků):*

01.03.2021 - 04.04.2021
Posouzení anotací příspěvků odbornými garanty sekcí: 01.04.2021 - 11.04.2021

Fakturace přihlášených účastníků, jejichž anotace byla přijata:

01.04.2021

Konání konference:

22.04.2021 - 23.04.2021

Odevzdání "pracovní" verze příspěvku:**

01.03.2021 - 30.05.2021

První interní recenze „pracovní“ verze příspěvků:

31.05.2021 - 27.06.2021‬

Externí či interní recenze příspěvků:

28.06.2021 - 18.07.2021‬

Odeslání příspěvků zpět autorům k úpravě na základě recenze:

19.07.2021‬

Odevzdání finální verze příspěvku:

19.07.2021 - 23.08.2021‬

Zveřejnění elektronického sborníku na webových stránkách fakulty:

bude doplněno

*Na základě anotace příspěvku vybírají odborní garanti mezi přihlášenými osobami ty, jejichž témata nejlépe odpovídají zaměření sekce.

**Pracovní verze příspěvku podléhá první, interní recenzi. Měla by tedy být již uceleným pojednáním o zvoleném tématu, obsahujícím všechny vytyčené myšlenky, hlavní prameny a závěry. V zásadě by se již měla velmi blížit definitivní verzi s tím, že po sdělení výsledku první recenze bude autorkám a autorům ponechán prostor pro dílčí upřesnění, doplnění či dopracování. Rozhodně nemůže jít pouze o koncept či rozšířenou osnovu příspěvku.

Publikační výstup

Postkonferenční recenzované sborníky z každé česko-slovenské sekce SAMOSTATNĚ s přiděleným ISBN ve formě e-book (PDF) přístupné prostřednictvím vědeckého portálu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Sborníky budou vydávány postupně podle finalizace jednotlivých sekcí v průběhu června až září 2021.

Šablona pro příspěvek

Manuál pro psaní příspěvku

 

Konferenční poplatek

400,- Kč
nebo
16,- EUR

Výše konferenčního poplatku bude z důvodu konání toliko on-line konference upravena a v brzké době zveřejněna.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.