Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Základní informace

Harmonogram

Naším cílem je zkvalitnit obsah konference a příspěvků a tím posunout konferenci dále. Chtěli bychom zajistit, aby měli účastníci průběžnou zpětnou vazbu ke svým příspěvkům. Naše snahy jsou vedeny dvěma cíli:

a) poskytnout účastníkům dostatečnou zpětnou vazbu od interních a externích recenzentů příspěvků a tím udržovat vysokou kvalitu konference a sborníku;

b) vydat sborník v co nejkratší době.

Harmonogram konference COFOLA 2021 je mimo jiné z těchto důvodů následující.

Registrace účastníků v konferenčním systému:

bude doplněno

Odevzdání anotace příspěvku (min. 900 znaků):*

bude doplněno
Posouzení anotací příspěvků odbornými garanty sekcí: bude doplněno

Fakturace přihlášených účastníků, jejichž anotace byla přijata:

bude doplněno

Odevzdání „pracovní“ verze příspěvku**:

bude doplněno

První interní recenze „pracovní“ verze příspěvků:

bude doplněno

Odeslání příspěvků zpět autorům spolu s interní recenzí k dopracování textu:

bude doplněno

Konání konference:

bude doplněno

Odevzdání finální verze příspěvku:

bude doplněno

Externí či interní recenze příspěvků:

bude doplněno

Odeslání příspěvků zpět autorům k úpravě na základě recenze:

bude doplněno

Zveřejnění elektronického sborníku na webových stránkách fakulty:

bude doplněno

*Na základě anotace příspěvku vybírají odborní garanti mezi přihlášenými osobami ty, jejichž témata nejlépe odpovídají zaměření sekce.

**Pracovní verze příspěvku podléhá první, interní recenzi. Měla by tedy být již uceleným pojednáním o zvoleném tématu, obsahujícím všechny vytyčené myšlenky, hlavní prameny a závěry. V zásadě by se již měla velmi blížit definitivní verzi s tím, že po sdělení výsledku první recenze bude autorkám a autorům ponechán prostor pro dílčí upřesnění, doplnění či dopracování. Rozhodně nemůže jít pouze o koncept či rozšířenou osnovu příspěvku.

Publikační výstup

Postkonferenční recenzované sborníky z každé česko-slovenské sekce SAMOSTATNĚ s přiděleným ISBN ve formě e-book (PDF) přístupné prostřednictvím vědeckého portálu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Sborníky budou vydávány postupně podle finalizace jednotlivých sekcí v průběhu června až září 2021.

Šablona pro příspěvek

Manuál pro psaní příspěvku

 

Konferenční poplatek

1.990 Kč
nebo
80 EUR

Konferenční poplatek se z důvodu nekonání konference nehradí, uhrazené konferenční poplatky budou vráceny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.