Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Konference COFOLA

Konference Cofola v roce 2021 proběhla ve dnech 22. - 23.04. formou on-line konference.

Vážení účastníci konference,

děkujeme za účast na konferenci Cofola 2021, zvláště pak děkujeme odborným a dále organizačním garantům za zajištění hladkého průběhu konference.

Ač ani letos nebylo žel možné zorganizovat konferenci s fyzickou účastí a souvisejícím doprovodným sociálním programem, věříme, že odborná část konference nebyla on-line účastí dotčena.

Účastníky si dovolujeme zdvořile požádat o odevzdání pracovní verze příspěvku nejpozději do 30.05.2021. Příspěvky se odevzdávají zde.

Těšíme se na další ročník konference, který se, doufáme, již snad uskuteční opět v Telči.

Organizační tým konference

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.