Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Seznam sekcí

Právo a technologie

Publikační výstupy: sborník (e-kniha), Revue pro právo a technologie (revue.law.muni.cz)

Anotace

Zánik účasti společníka za trvání obchodní korporace

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Organizační garant

Anotace

Lidská práva v digitálním věku

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Ekonomické instituty v právu

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Organizační garant

Anotace

Právní mechanismy zvládání delikvence mládeže

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Trendy ve smírném řešení sporů

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Rekodifikace veřejného stavebního práva

Jazyk: čeština
Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Správa (cizího) jmění

Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Bezpečnost ve zdravotnictví (fyzická, mentální, virtuální)

Jazyk: čeština
Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Anotace

Výkon umělecké činnosti – závislá práce, živnost či neregulovaný vztah?

Jazyk: čeština
Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Odborný garant
Organizační garant

Anotace

Workshop - Povinnost a autorita - POUZE PRO POZVANÉ

Jazyk: čeština

Anotace

Evropská unie a právní aspekty migrace

Jazyk: čeština
Publikační výstupy: sborník (e-kniha)

Organizační garant

Anotace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.