Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Přehled účastníků

 1. Kamila ABBASI, Česká republika
  Udržitelný imigrační a azylový systém EU
 2. Mgr. Karolína ADÁMKOVÁ, Česká republika
  Vliv bezpečnosti státu na rozhodnutí o žádosti o udělení státního očanství
 3. JUDr. Jozef ANDRAŠKO, PhD., Slovensko
  Čo vieš o mojom vozidle? Ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť v kontexte autonómnych vozidiel
 4. Mgr. et Mgr. Róbert ANTAL, Česká republika
  Dopady rekodifikácie stavebného práva na pamiatkovú starostlivosť v Českej republike
 5. Mgr. Tereza ANTLOVÁ, Česká republika
  Umělecká činnost jako závislá práce?
 6. JUDr. Vladimír BALCAR, Česká republika
  Účinnost vybraných institutů boje proti daňovým únikům
 7. JUDr. Stanislav BARKOCI, PhD., Slovensko
 8. Mgr. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
  Problematické aspekty místní příslušnosti státního zástupce při postihu činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let
 9. Josef BÁRTŮ, Česká republika
  Náhrada škody způsobená při správě cizího majetku
 10. Mgr. Vladislav BERNARD, Česká republika
  Příčiny vysokých nabídkových cen ve veřejných zakázkách
 11. JUDr. Stanislav BIROŠÍK, Slovensko
  Je absencia práva na vysvetlenie (práva na objasnenie) v nariadení GDPR zásadným nedostatkom tejto právnej úpravy ?
 12. Mgr. Michal BLAŽEK, Česká republika
  Inspirativní modely regulace výkonu umělecké činnosti
 13. JUDr. Ing. Marek BOČÁNEK, LL.M., Česká republika
  Negativní důsledky AML regulace v oblasti platebního styku
 14. Mgr. Lukáš BOHÁČEK, Česká republika
  Vzájemná důvěra jako základ efektivní spolupráce (nejen) v oblasti azylu
 15. Gabriela BREJCHOVÁ, Česká republika
  Kaduční řízení ve společnosti s ručením omezeným
 16. Luboš BRIM, Česká republika
  Vyloučení člena spolku a vyloučení člena družstva: variace na společné téma?
 17. Jan BROŽ, Česká republika
  Institucionální reforma nebo pohroma? Od věcného záměru stavebního zákona k současnému návrhu
 18. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 19. Mgr. Robin BRZOBOHATÝ, Česká republika
  Výzvy rodinné mediace pro liberálně politický projekt
 20. Mgr. Miroslav BŘEZINA, Česká republika
  Povinnost mlčenlivosti v kontextu bezpečnosti
 21. Jan BURDA, Česká republika
  Diskrece členských států v řízení o přiznání mezinárodní ochrany
 22. Mgr. Romana BUZKOVÁ, Česká republika
  Komunikační strategie Evropského výboru regionů
 23. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Právní aspekty migračních kvót ve světle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie
 24. Hana CEJPEK MUSILOVÁ , Česká republika
  Právní aspekty dotování ekologického zemědělství
 25. Mgr. Dominika COLLETT, Česká republika
 26. Mgr. Adam COUFAL, Česká republika
  Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody v případě mladistvých
 27. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
 28. Mgr. Tereza ČEJKOVÁ, Česká republika
 29. Mgr. David ČEP, Ph.D., Česká republika
 30. Mgr. Jaroslav DIVOKÝ, Česká republika
  Právní aspekty bezpečnosti posádky zdravotnické záchranné služby při zásahu
 31. Mgr. Miroslava DOLÍHALOVÁ, Slovensko
  Pôžička ako zdroj príjmu nedokonalého kontrolného mechanizmu
 32. Natálie DŘÍNOVSKÁ, Česká republika
  Rozhodnutí Torubarov a jeho dopad na české právní prostředí
 33. Mgr. Bc. Michaela DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Revenge porn a deepfakes: ochrana soukromí v éře moderních technologií
 34. Mgr. Michael FELDEK, Česká republika
  Zákonné podmínky pro vydání zajišťovacího příkazu ve vztahu k ekonomické činnosti jeho adresáta
 35. Mgr. Jan FERFECKÝ, Česká republika
  Místní šetření soutěžních orgánů v digitálním věku
 36. Mgr. Martin FLOREŠ, Česká republika
  Porušení jiných než společnických povinností jako důvod pro vyloučení společníka rozhodnutím soudu
 37. Mgr. Bc. Dávid FOGAD, MBA, Česká republika
  Investice do nemovitostí: mýty vs. realita
 38. Dominik FOJT, Česká republika
  Počítačová kriminalita v právu Evropské unie
 39. Dominik FRIES, Česká republika
  Mezinárodní distribuce investičních fondů
 40. Mgr. Lucia GANDŽALOVÁ, Slovensko
  Nová koncepcia právnej úpravy financovania hypotekárneho úveru v podmienkach Slovenskej republiky
 41. Dagmar GOLDMANNOVÁ, Česká republika
 42. JUDr. Barbora GRAMBLIČKOVÁ, PhD., LL.M., Slovensko
 43. Mgr. Jana GREGOROVÁ, Česká republika
  Pohled veřejného ochránce práv na rekodifikaci veřejného stavebního práva
 44. Mgr. Jan GREPL, Česká republika
  Invazivní zákrok a zástupný souhlas
 45. Mgr. Zoltán GYURÁSZ, Slovensko
  Regulácia? – brzda alebo palivo pre nové technológie
 46. Tereza HAJDAJOVÁ, Česká republika
  Vybraná specifika smírného řešení sporů v medicínskoprávních sporech
 47. JUDr. Jakub HALÍŘ, Česká republika
  Výkon umělecké činnosti a sociální zabezpečení
 48. Ondřej HAŠKA, Česká republika
  Posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 49. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
 50. Mgr. Ing. Filip HEJL, Česká republika
  Zdanění individuálního investora
 51. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  Trendy ve smírném řešení sporů - úvodní slovo
 52. JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  Závislá práce v uměleckých profesích
 53. Sára HRUBEŠOVÁ, Česká republika
  Důsledky stanovení formy správního aktu pro nástroje územního plánování
 54. JUDr. Tereza CHADIMOVÁ, Česká republika
  Mediace a školská samospráva
 55. Mgr. Ing. Jakub CHINI, BA (Hons), Česká republika
  Zákon o významné tržní síle jako příklad regulace oligopsonu
 56. Simon CHVOJKA, Česká republika
  Jednou na internetu, navždy na internetu?
 57. Mgr. Nela JANOUŠKOVÁ, Česká republika
  Podmínky pro uplatňování práva na sloučení rodiny ve vztahu k uprchlíkům
 58. Mgr. Marek JAROŠ, Česká republika
  Příčiny vysokých nabídkových cen ve veřejných zakázkách
 59. Mgr. Marek JAROŠ, Česká republika
  Princip non-refoulement v judikatuře Nejvyššího správního soudu
 60. Mgr. Diana JEŽKOVÁ, Česká republika
  Mediační doložky jako nástroj ke smírnému řešení sporů
 61. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
 62. Mgr. Kateřina KASALOVÁ, Česká republika
  Právní prostředky ochrany proti nečinnosti v oblasti zajištění migrujících osob
 63. JUDr. Hana KELBLOVÁ, Ph.D., Česká republika
 64. Tomáš KIRNER, Česká republika
  Ukončení účasti investora v investičním fondu
 65. Ondřej KLABAČKA, Česká republika
  Podmíněné propuštění z trestního opatření odnětí svobody u mladistvých pachatelů
 66. Jakub KLODWIG, Česká republika
  Pokročilé metody identifikace koncových zařízení
 67. Mgr. Jaroslav KOJTAL, Česká republika
  Projevy úpravy správy společných záležitostí společnosti ve způsobu, jakým společnost „jedná“ ve společných věcech navene
 68. Mgr. Bc. Katarína KOLBENHAYEROVÁ, Česká republika
  Bankovní identita - SONIA
 69. Silvie KOLDASOVÁ, Česká republika
  Majetkové vypořádání při investicích a vnosech do výhradního majetku manžela a partnera v nesezdaném soužití
 70. Kamil KOVAŘÍČEK, Česká republika
  Hmotněprávní podmínky aplikace § 89 ZOK
 71. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Velmi tajemný příspěvek
 72. JUDr. Samuel KRÁL, Česká republika
  Dichotomie veřejných licencí a její dopad na jejich výklad
 73. Mgr. Jakub KRUTÍLEK, Česká republika
  Omamné a návykové látky a delikvence mládeže
 74. Tereza KŘÍŽOVÁ, Česká republika
  Marketing státu při zavádění nových daní na příkladu digitální daně
 75. JUDr. Štěpánka KUČEROVÁ , Česká republika
  Kriminalizace nového fenoménu digitální doby nazývaného "Revenge porn"
 76. Mgr. Bc. Samanta KUCHTOVÁ, Česká republika
  Právní prostředky ochrany proti nečinnosti v oblasti zajištění migrujících osob
 77. Jan KUPČÍK, Česká republika
  Úroky a squeeze-out
 78. Mgr. Petra LANČOVÁ, Česká republika
  Bezpečnost v rámci klinického hodnocení léčiv
 79. JUDr. Jan LASÁK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 80. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Smír a vedlejší intervenience
 81. Mgr Jan LEICHMANN, Česká republika
  Speciální, vojenské a jiné stavební úřady
 82. Mgr. Ondřej MÁLEK, Česká republika
 83. JUDr. Jan MALÝ, Česká republika
  Mladistvý a dítě mladší patnácti let jako osoby jednající za právnickou osobu
 84. JUDr. Michal MÁRTON, Ph.D., Česká republika
  Změny v zákoně o silničním provozu od roku 2006 – snaha po zvýšení bezpečnosti silničního provozu nebo obecních (a jiných) rozpočtů
 85. Mgr. Christian MAY, Česká republika
  Dohody společníků o vypořádacím podílu
 86. JUDr. Matúš MESARČÍK, LL.M., Slovensko
  Čo vieš o mojom vozidle? Ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť v kontexte autonómnych vozidiel
 87. Mgr. Silvia MIČUDOVÁ , Slovensko
  Výkon trestního opatření odnětí svobody v případě mladistvých
 88. Barbora MITÁŠOVÁ, Česká republika
  Změny v úpravě přestupků ve stavebním zákoně
 89. Mgr. Jiří MŇUK, Česká republika
 90. JUDr. Jakub MORÁVEK, Ph.D., Česká republika
 91. Mgr. Matěj MRLINA, Česká republika
  Nový stavební zákon a ochrana ovzduší v ČR
 92. Robert NERSESJAN, Česká republika
  Relativizace absolutní nedotknutelnosti duševní autonomie jedince
 93. Mgr. Dominika NOVOTNÁ, Česká republika
  Zákonný majetkový režim manželů de lege ferenda
 94. Tereza NOVOTNÁ, Česká republika
  Identifikace témat soudních rozhodnutí
 95. Mgr. Zdeněk ODEHNAL, Česká republika
  Formy územně plánovací dokumentace podle návrhu stavebního zákona
 96. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Právo spoločníkov na vystúpenie z obchodnej korporácie začlenenej do podnikateľského zoskupenia
 97. Mgr. Kristýna OTTOVÁ, Česká republika
 98. Mgr. Nikola PACALAJOVÁ, Slovensko
  Nová koncepcia právnej úpravy financovania hypotekárneho úveru v podmienkach Slovenskej republiky
 99. Marek PERINGER, Česká republika
  Institucionální změny a systémová podjatost v návrhu stavebního zákona
 100. Mgr. Bc. Jiří PEŠÁT, Česká republika
  Odpovědnost státu ve vztahu k rozpočtu Evropské unie
 101. Kristýna PINKAVA, Česká republika
  Kauza a vzájemné regresy při přistoupení k dluhu
 102. Marek PIVODA, Česká republika
  Umělá inteligence a soudní rozhodování
 103. Ondřej PLACZEK, Česká republika
  Následky zániku účasti jediného společníka společnosti s ručením omezeným
 104. Mgr. Tomáš PLISKA, Česká republika
  Psychopatická mládež - relevantní pojem pro trestně právní praxi?
 105. mgr. Dorota PLONKOVÁ, Česká republika
  Krok vpřed nebo cesta zpět? Právo na odkup ve světle očekávané novely.
 106. Jakub POHL, Česká republika
  Omezení dispozic s domem či bytem v němž se nachází rodinná domácnost
 107. Mgr. Alena POKORNÁ, Česká republika
 108. Mgr. Jana POLÁŠKOVÁ, Česká republika
  Teorie a praxe vnitřní správy fundací s veřejně prospěšným účelem
 109. Andrej PORUBAN, Slovensko
  Zánik pracovného vzťahu člena k družstvu
 110. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
  K zásadě rychlosti řízení v novém stavebním zákoně – vybrané otázky
 111. Martin PRACNÝ , Česká republika
  Institut měnové reformy
 112. Mgr. Michaela PRODĚLALOVÁ, Česká republika
 113. Sára PROPPEROVÁ, Česká republika
  Cola Wars: výstavní příklad povolené srovnávací reklamy či učebnicová nekalá soutěž? Prošly by podobné kampaně v českém (právním) prostředí?
 114. Mgr. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
  Soudní pravomoc/příslušnost a právo rozhodné ve sporech z porušení práva k obchodnímu jménu
 115. Tereza Tina RAŠŤÁKOVÁ, Česká republika
  Krok vpřed nebo cesta zpět? Právo na odkup ve světle očekávané novely.
 116. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Exekuce obchodního podílu
 117. Mgr. Michal ŘÍHA, Česká republika
  SMART Regulation v agendě Evropské unie
 118. Mgr. Vojtěch ŘÍHA, Česká republika
  Teorie fikce svobodné vůle vedle právní úpravy de lege ferenda autonomních systémů
 119. Mgr. Nikola SCHOŘOVSKÁ, Česká republika
  Mediační doložky jako nástroj ke smírnému řešení sporů
 120. Mgr. Veronika SKALICKÁ, Česká republika
  Delikvence mládeže, sociální sítě a elektronická komunikace
 121. Jakub SLAVÍK, Česká republika
  Vedení výslechu mladistvých osob
 122. JUDr.,Mgr. Roman SLOUKA, Česká republika
  Rekodifikace veřejného stavebního práva
 123. Mgr. Michal SMEJKAL, Ph.D., Česká republika
  Umělci – zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné?
 124. JUDr. Aleš SOVA, Česká republika
  Srovnání koordinace veřejných zájmů ve stavebním zákoně stávajícím a navrhovaném
 125. JUDr. Martin STANČÍK, Česká republika
  Posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 126. Mgr. Jiří STRATIL, Česká republika
  Regulace pobídek vs. skutečné chování trhu
 127. Mgr. Bc. Roman ŠAFÁŘ, Česká republika
  Opuštění (zaknihované) akcie
 128. Mgr. Bc. Zuzana ŠIKOVÁ, Česká republika
  Kapitálová přiměřenost u poskytovatelů platebních služeb
 129. Mgr. Bc. Šárka ŠILHÁNKOVÁ, Česká republika
  Selektivní distribuce v módním průmyslu
 130. Ing. Mgr. Josef ŠÍP, Česká republika
  Volební kampaň z pohledu ekonomických institutů
 131. Mgr. Ing. Ondřej ŠPETÍK, Česká republika
  Ekonomické aspekty nabídkových řízení
 132. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Srovnání pracovně-právní koncepce v Česku a Rakousku
 133. David TEXL, Česká republika
  Vedení výslechu mladistvých osob
 134. Kateřina TVRDOŇOVÁ, Česká republika
  K označování svěřenského fondu v současné české právní úpravě
 135. Mgr. Michal ÚRADNÍK, Slovensko
  Pôžička ako zdroj príjmu nedokonalého kontrolného mechanizmu
 136. Mgr. Denisa VAŇKOVÁ, Česká republika
  Dodatečné povolení stavby - komparace stávající a navrhované právní úpravy
 137. Pavlína VÁŽANOVÁ, Česká republika
  Problematika „trestání“ dětí mladších 15 let
 138. Mgr. Anna VELIČKOVÁ, Česká republika
  Ukončení účasti společníka ve společnosti jako prostředek nebo výsledek reorganizace
 139. Mgr. Bc. Svatava VEVERKOVÁ, Česká republika
  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených při zprostředkovávání energetických aukcí
 140. Mgr. Anna Katerina VINTROVÁ, LL.M., Česká republika
  Vliv rozsudku SD EU ve věci Coman (C-673/16) na přechodný pobyt rodinných příslušníků občanů EU
 141. Eliška VLADÍKOVÁ, Česká republika
  Zabezpečení dat získaných při genetickém testování
 142. Zuzana VLACHOVÁ, Česká republika
  Dispozice s ochrannou známkou v souvislosti s otázkou jejího řádného užívání
 143. Tomáš VOHRABAL, Česká republika
  Vypořádací podíl ve světle novely zákona o obchodních korporacích
 144. Mgr. Terezie VOJTÍŠKOVÁ, Česká republika
  Účinná lítost jako způsob zániku trestní odpovědnosti u porušování práv duševního vlastnictví se zaměřením na mladistvé pachatele
 145. Mgr. Jakub VOSTOUPAL, Česká republika
  Demonstrace problému přičitatelnosti na kyberútoku v nemocnici v Benešově
 146. Mgr. Miroslav VOZÁB, Česká republika
 147. Mgr. Andrea VUONGOVÁ, Česká republika
  Interní audit ve veřejné správě
 148. Vendula VYMAZALOVÁ, Česká republika
  Účinná lítost u delikvence mládeže
 149. Martina WEISSOVÁ, Česká republika
  Územní plány - jejich forma a možnosti přezkumu
 150. JUDr. Marika ZAHRADNÍČKOVÁ, Česká republika
  Vazba mladistvých a problematika rozhodování o jejím dalším trvání
 151. Mgr. Filip ZAJÍČEK, Česká republika
  Kybernetická bezpečnost a dopady do práv pacientů
 152. Mgr. Roman ZAPLETAL, Česká republika
  Vybraná specifika problematiky pracovních smluv orchestrálních hráčů
 153. Mgr. Lucie ZATLOUKALOVÁ, Česká republika
  Společné jmění partnerů? Aneb správa a režim jmění v nesezdaném soužití v porovnání se společným jměním manželů
 154. Lucie ZDRÁHALOVÁ, Česká republika
  Ochrana veřejných zájmů obsažených v zákoně o ochraně přírody a krajiny ve světle rekodifikace veřejného stavebního práva
 155. JUDr. Jan ZIBNER, Česká republika
  Postavení meta-kreativity v autorském právu
 156. Mgr. Klára ZIKMUNDOVÁ, Česká republika
  Problémové aspekty svěřenského fondu ve vztahu k věřitelům a nepominutelným dědicům
 157. Mgr. Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Česká republika
  Systém vigilance pro autonomní technologie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.