Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Přehled účastníků

 1. Kamila ABBASI, Česká republika
  Udržitelný imigrační a azylový systém EU
 2. Mgr. Karolína ADÁMKOVÁ, Česká republika
  Vliv bezpečnosti státu na rozhodnutí o žádosti o udělení státního očanství
 3. JUDr. Jozef ANDRAŠKO, PhD., Slovensko
  Čo vieš o mojom vozidle? Ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť v kontexte autonómnych vozidiel
 4. Mgr. et Mgr. Róbert ANTAL, Česká republika
  Dopady rekodifikácie stavebného práva na pamiatkovú starostlivosť v Českej republike
 5. Mgr. Tereza ANTLOVÁ, Česká republika
  Umělecká činnost jako závislá práce?
 6. JUDr. Vladimír BALCAR, Česká republika
  Účinnost vybraných institutů boje proti daňovým únikům
 7. JUDr. Stanislav BARKOCI, PhD., Slovensko
 8. Mgr. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
  Problematické aspekty místní příslušnosti státního zástupce při postihu činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let
 9. Mgr. Ondřej BENC, Česká republika
  Filozofie a právo v Číně
 10. Mgr. Vladislav BERNARD, Česká republika
  Příčiny vysokých nabídkových cen ve veřejných zakázkách
 11. JUDr. Stanislav BIROŠÍK, Slovensko
  Je absencia práva na vysvetlenie (práva na objasnenie) v nariadení GDPR zásadným nedostatkom tejto právnej úpravy ?
 12. Mgr. Michal BLAŽEK, Česká republika
  Inspirativní modely regulace výkonu umělecké činnosti
 13. JUDr. Ing. Marek BOČÁNEK, LL.M., Česká republika
  Negativní důsledky AML regulace v oblasti platebního styku
 14. Mgr. Lukáš BOHÁČEK, Česká republika
  Vzájemná důvěra jako základ efektivní spolupráce (nejen) v oblasti azylu
 15. Jan BROŽ, Česká republika
  Institucionální reforma nebo pohroma? Od věcného záměru stavebního zákona k současnému návrhu
 16. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 17. Mgr. Robin BRZOBOHATÝ, Česká republika
 18. Mgr. Miroslav BŘEZINA, Česká republika
  Povinnost mlčenlivosti v kontextu bezpečnosti
 19. Jan BURDA, Česká republika
  Diskrece členských států v řízení o přiznání mezinárodní ochrany
 20. Mgr. Romana BUZKOVÁ, Česká republika
  Komunikační strategie Evropského výboru regionů
 21. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Právní aspekty migračních kvót ve světle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie
 22. Hana CEJPEK MUSILOVÁ , Česká republika
  Právní aspekty dotování ekologického zemědělství
 23. Mgr. Dominika COLLETT, Česká republika
 24. Mgr. Adam COUFAL, Česká republika
  Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody v případě mladistvých
 25. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
 26. Mgr. Tereza ČEJKOVÁ, Česká republika
 27. Mgr. David ČEP, Ph.D., Česká republika
 28. Mgr. Michal ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Komentář rozsudků Soudního dvora ve věcech označení původu a zeměpisných označení - rozsudků týkajících se nedovolených připomenutí (jiným slovním výrazem), připomenutí spočívajících v grafických prvcích a významu celkového kontextu, použití grafických pr
 29. Mgr. Jaroslav DIVOKÝ, Česká republika
  Právní aspekty bezpečnosti posádky zdravotnické záchranné služby při zásahu
 30. Mgr. Miroslava DOLÍHALOVÁ, Slovensko
  Pôžička ako zdroj príjmu nedokonalého kontrolného mechanizmu
 31. Natálie DŘÍNOVSKÁ, Česká republika
  Rozhodnutí Torubarov a jeho dopad na české právní prostředí
 32. Mgr. Bc. Michaela DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
 33. Mgr. Michael FELDEK, Česká republika
  Zákonné podmínky pro vydání zajišťovacího příkazu ve vztahu k ekonomické činnosti jeho adresáta
 34. Mgr. Jan FERFECKÝ, Česká republika
  Místní šetření soutěžních orgánů v digitálním věku
 35. Mgr. Martin FLOREŠ, Česká republika
  Porušení jiných než společnických povinností jako důvod pro vyloučení společníka rozhodnutím soudu
 36. Dominik FOJT, Česká republika
  Počítačová kriminalita v právu Evropské unie
 37. Dominik FRIES, Česká republika
  Mezinárodní distribuce investičních fondů
 38. Mgr. Lucia GANDŽALOVÁ, Slovensko
  Nová koncepcia právnej úpravy financovania hypotekárneho úveru v podmienkach Slovenskej republiky
 39. JUDr. Barbora GRAMBLIČKOVÁ, PhD., LL.M., Slovensko
 40. Mgr. Jan GREPL, Česká republika
  Invazivní zákrok a zástupný souhlas
 41. Mgr. Zoltán GYURÁSZ, Slovensko
  Regulácia? – brzda alebo palivo pre nové technológie
 42. Ondřej HAŠKA, Česká republika
  Posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 43. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
 44. Mgr. Ing. Filip HEJL, Česká republika
  Zdanění individuálního investora
 45. JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  Umělci – zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné?
 46. JUDr. Tereza CHADIMOVÁ, Česká republika
  Mediace a školská samospráva
 47. Mgr. Ing. Jakub CHINI, BA (Hons), Česká republika
  Zákon o významné tržní síle jako příklad regulace oligopsonu
 48. Simon CHVOJKA, Česká republika
  Jednou na internetu, navždy na internetu?
 49. Mgr. Nela JANOUŠKOVÁ, Česká republika
  Podmínky pro uplatňování práva na sloučení rodiny ve vztahu k uprchlíkům
 50. Mgr. Marek JAROŠ, Česká republika
  Příčiny vysokých nabídkových cen ve veřejných zakázkách
 51. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
 52. Mgr. Kateřina KASALOVÁ, Česká republika
  Právní prostředky ochrany proti nečinnosti v oblasti zajištění migrujících osob
 53. JUDr. Hana KELBLOVÁ, Ph.D., Česká republika
 54. Tomáš KIRNER, Česká republika
  Ukončení účasti investora v investičním fondu
 55. Ondřej KLABAČKA, Česká republika
  Podmíněné propuštění z trestního opatření odnětí svobody u mladistvých pachatelů
 56. Jakub KLODWIG, Česká republika
  Pokročilé metody identifikace koncových zařízení
 57. Mgr. Jaroslav KOJTAL, Česká republika
  Několik poznámek k právním vztahům uvnitř společnosti
 58. Mgr. Bc. Katarína KOLBENHAYEROVÁ, Česká republika
  Bankovní identita - SONIA
 59. Silvie KOLDASOVÁ, Česká republika
  Majetkové vypořádání při investicích a vnosech do výhradního majetku manžela a partnera v nesezdaném soužití
 60. Kamil KOVAŘÍČEK, Česká republika
  Hmotněprávní podmínky aplikace § 89 ZOK
 61. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Velmi tajemný příspěvek
 62. JUDr. Samuel KRÁL, Česká republika
  Dichotomie veřejných licencí a její dopad na jejich výklad
 63. Mgr. Jakub KRUTÍLEK, Česká republika
  Omamné a návykové látky a delikvence mládeže
 64. Tereza KŘÍŽOVÁ, Česká republika
  Marketing státu při zavádění nových daní na příkladu digitální daně
 65. JUDr. Štěpánka KUČEROVÁ , Česká republika
  Kriminalizace nového fenoménu digitální doby nazývaného "Revenge porn"
 66. Mgr. Bc. Samanta KUCHTOVÁ, Česká republika
  Právní prostředky ochrany proti nečinnosti v oblasti zajištění migrujících osob
 67. Jan KUPČÍK, Česká republika
  Úroky a squeeze-out
 68. Mgr. Petra LANČOVÁ, Česká republika
  Bezpečnost v rámci klinického hodnocení léčiv
 69. JUDr. Jan LASÁK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 70. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Smír a vedlejší intervenience
 71. Mgr Jan LEICHMANN, Česká republika
  Speciální, vojenské a jiné stavební úřady
 72. Mgr. Ondřej MÁLEK, Česká republika
 73. JUDr. Jan MALÝ, Česká republika
  Mladistvý a dítě mladší patnácti let jako osoby jednající za právnickou osobu
 74. JUDr. Michal MÁRTON, Ph.D., Česká republika
  Změny v zákoně o silničním provozu od roku 2006 – snaha po zvýšení bezpečnosti silničního provozu nebo obecních (a jiných) rozpočtů
 75. Mgr. Christian MAY, Česká republika
  Dohody společníků o vypořádacím podílu
 76. JUDr. Matúš MESARČÍK, PhD., LL.M., Slovensko
  Čo vieš o mojom vozidle? Ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť v kontexte autonómnych vozidiel
 77. Mgr. Silvia MIČUDOVÁ , Slovensko
  Výkon trestního opatření odnětí svobody v případě mladistvých
 78. Barbora MITÁŠOVÁ, Česká republika
  Změny v úpravě přestupků ve stavebním zákoně
 79. Mgr. Jiří MŇUK, Česká republika
  Přiměřenost protiplnění při squeeze-outu a intervalová ocenění akcií
 80. JUDr. Jakub MORÁVEK, Ph.D., Česká republika
 81. Mgr. Matěj MRLINA, Česká republika
  Nový stavební zákon a ochrana ovzduší v ČR
 82. Robert NERSESJAN, Česká republika
  Relativizace absolutní nedotknutelnosti duševní autonomie jedince
 83. Tereza NOVOTNÁ, Česká republika
  Identifikace témat soudních rozhodnutí
 84. Mgr. Zdeněk ODEHNAL, Česká republika
  Formy územně plánovací dokumentace podle návrhu stavebního zákona
 85. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Právo spoločníkov na vystúpenie z obchodnej korporácie začlenenej do podnikateľského zoskupenia
 86. Mgr. Kristýna OTTOVÁ, Česká republika
 87. Mgr. Nikola PACALAJOVÁ, Slovensko
  Nová koncepcia právnej úpravy financovania hypotekárneho úveru v podmienkach Slovenskej republiky
 88. Marek PERINGER, Česká republika
  Institucionální změny a systémová podjatost v návrhu stavebního zákona
 89. Mgr. Bc. Jiří PEŠÁT, Česká republika
  Odpovědnost státu ve vztahu k rozpočtu Evropské unie
 90. Kristýna PINKAVA, Česká republika
  Kauza a vzájemné regresy při přistoupení k dluhu
 91. Marek PIVODA, Česká republika
  Umělá inteligence a soudní rozhodování
 92. Mgr. Tomáš PLISKA, Česká republika
  Psychopatická mládež - relevantní pojem pro trestně právní praxi?
 93. mgr. Dorota PLONKOVÁ, Česká republika
  Krok vpřed nebo cesta zpět? Právo na odkup ve světle očekávané novely.
 94. Jakub POHL, Česká republika
  Omezení dispozic s domem či bytem, v němž se nachází rodinná domácnost
 95. Mgr. Alena POKORNÁ, Česká republika
 96. Andrej PORUBAN, Slovensko
  Zánik pracovného vzťahu člena k družstvu
 97. Martin PRACNÝ , Česká republika
  Institut měnové reformy
 98. Mgr. Michaela PRODĚLALOVÁ, Česká republika
 99. Tereza Tina RAŠŤÁKOVÁ, Česká republika
  Krok vpřed nebo cesta zpět? Právo na odkup ve světle očekávané novely.
 100. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Exekuce obchodního podílu
 101. JUDr. Michal ŘÍHA, Česká republika
  SMART Regulation v agendě Evropské unie
 102. Mgr. Vojtěch ŘÍHA, Česká republika
 103. Mgr. Veronika SKALICKÁ, Česká republika
  Delikvence mládeže, sociální sítě a elektronická komunikace
 104. Jakub SLAVÍK, Česká republika
  Vedení výslechu mladistvých osob
 105. JUDr.,Mgr. Roman SLOUKA, Česká republika
  Rekodifikace veřejného stavebního práva
 106. Mgr. Michal SMEJKAL, Ph.D., Česká republika
  Umělci – zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné?
 107. JUDr. Aleš SOVA, Česká republika
  Srovnání koordinace veřejných zájmů ve stavebním zákoně stávajícím a navrhovaném
 108. JUDr. Martin STANČÍK, Česká republika
  Posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 109. Mgr. Jiří STRATIL, Česká republika
  Regulace pobídek vs. skutečné chování trhu
 110. Mgr. Bc. Roman ŠAFÁŘ, Česká republika
  Opuštění (zaknihované) akcie
 111. Mgr. Bc. Zuzana ŠIKOVÁ, Česká republika
  Kapitálová přiměřenost u poskytovatelů platebních služeb
 112. Mgr. Bc. Šárka ŠILHÁNKOVÁ, Česká republika
  Selektivní distribuce v módním průmyslu
 113. Ing. Mgr. Josef ŠÍP, Česká republika
  Volební kampaň z pohledu ekonomických institutů
 114. Mgr. Ing. Ondřej ŠPETÍK, Česká republika
  Ekonomické aspekty nabídkových řízení
 115. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Srovnání pracovně-právní koncepce v Česku a Rakousku
 116. David TEXL, Česká republika
  Vedení výslechu mladistvých osob
 117. Kateřina TVRDOŇOVÁ, Česká republika
  K označování svěřenského fondu v současné české právní úpravě
 118. Mgr. Michal ÚRADNÍK, Slovensko
  Pôžička ako zdroj príjmu nedokonalého kontrolného mechanizmu
 119. Mgr. Denisa VAŇKOVÁ, Česká republika
  Dodatečné povolení stavby - komparace stávající a navrhované právní úpravy
 120. Pavlína VÁŽANOVÁ, Česká republika
  Problematika „trestání“ dětí mladších 15 let
 121. Mgr. Anna VELIČKOVÁ, Česká republika
  Ukončení účasti společníka ve společnosti jako prostředek nebo výsledek reorganizace
 122. Mgr. Bc. Svatava VEVERKOVÁ, Česká republika
  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených při zprostředkovávání energetických aukcí
 123. Mgr. Anna Katerina VINTROVÁ, LL.M., Česká republika
  Vliv rozsudku SD EU ve věci Coman (C-673/16) na přechodný pobyt rodinných příslušníků občanů EU
 124. Eliška VLADÍKOVÁ, Česká republika
  Zabezpečení dat získaných při genetickém testování
 125. Mgr. Terezie VOJTÍŠKOVÁ, Česká republika
  Účinná lítost jako způsob zániku trestní odpovědnosti u porušování práv duševního vlastnictví se zaměřením na mladistvé pachatele
 126. Mgr. Jakub VOSTOUPAL, Česká republika
  Demonstrace problému přičitatelnosti na kyberútoku v nemocnici v Benešově
 127. Mgr. Miroslav VOZÁB, Česká republika
 128. Mgr. Andrea VUONGOVÁ, Česká republika
  Interní audit ve veřejné správě
 129. Vendula VYMAZALOVÁ, Česká republika
  Účinná lítost u delikvence mládeže
 130. Martina WEISSOVÁ, Česká republika
  Územní plány - jejich forma a možnosti přezkumu
 131. JUDr. Marika ZAHRADNÍČKOVÁ, Česká republika
  Vazba mladistvých a problematika jejího prodlužování
 132. Mgr. Filip ZAJÍČEK, Česká republika
  Kybernetická bezpečnost a dopady do práv pacientů
 133. Mgr. Roman ZAPLETAL, Česká republika
  Vybraná specifika problematiky pracovních smluv orchestrálních hráčů
 134. Mgr. Lucie ZATLOUKALOVÁ, Česká republika
  Společné jmění partnerů? Aneb správa a režim jmění v nesezdaném soužití v porovnání se společným jměním manželů
 135. Lucie ZDRÁHALOVÁ, Česká republika
  Ochrana veřejných zájmů obsažených v zákoně o ochraně přírody a krajiny ve světle rekodifikace veřejného stavebního práva
 136. JUDr. Jan ZIBNER, Česká republika
  Postavení meta-kreativity v autorském právu
 137. Mgr. Klára ZIKMUNDOVÁ, Česká republika
  Problémové aspekty svěřenského fondu ve vztahu k věřitelům a nepominutelným dědicům
 138. Mgr. Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Česká republika
  Systém vigilance pro autonomní technologie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.